Skip to main content

De NVRR Congres commissie zoekt nieuwe leden

Gepubliceerd op:
woensdag 12-10-2011
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

De NVRR Congres commissie zoekt nieuwe leden

http://www.nvrr.nl/nvrrvacatures

De congrescommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van het jaarlijkse NVRR-congres. Uit de feedback van de deelnemers blijkt dat dit evenement hoog wordt gewaardeerd. Er zijn jaarlijks ongeveer 250 deelnemers aan het congres, waarvan veruit het grootste deel leden van de NVRR.

GEZOCHT 3 nieuwe leden voor de congrescommissie, waaronder een nieuwe voorzitter, per direct.

De congrescommissie bestond uit vijf leden. Op dit moment zijn er drie vacatures. In de periode tot het congres zijn 6 tot 8 vergaderingen (oktober t/m juni) ergens centraal in het land. De gemiddelde tijdbesteding bij het organiseren van het congres komt op gemiddeld 2 uur per week, met een piek voorafgaand aan de congresdatum (eind april/half mei),.

De taak van de leden van de congrescommissie is het inhoudelijk vormgeven van het congres, d.w.z. het aan de hand van een pakkend thema uit de rekenkamerpraktijk bedenken van een interessant programma, ‘zoeken’ van inspirerende sprekers en organiseren van leerzame en uitdagende workshops. 

De congrescommissie wordt voor alle logistieke aspecten ondersteund door MOS Events te Nijkerk. De congrescommissie wordt verzocht het congres ook bij te wonen (kosteloos).

Profiel Activiteitencommissie:

  • is een actief lid van een rekenkamer(commissie)
  • heeft een breed netwerk
  • heeft ervaring met of affiniteit met organiseren van evenementen
  • kan en wil een bijdrage leveren aan de organisatie, professionalisering en verdieping van het aanbod richting NVRR-leden.

Voor informatie, vragen en aanmelding kunt u contact opnemen met Ans Hoenderdos (per e-mail hoenderdos@randstedelijke-rekenkamer.nl) of het NVRR-secretariaat.  

 


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.