Skip to main content

Nieuwe NVRR kring – Kring secretarissen Limburg

Gepubliceerd op:
dinsdag 18-10-2011
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Nieuwe NVRR kring – Kring secretarissen Limburg

Kring secretarissen Rekenkamers en Rekenkamercommissies Limburg sluit zich als officiële kring aan bij de NVRR

Vanaf 22 september 2011 kent de NVRR een nieuwe provinciale kring: de Kring Secretarissen Limburg.

Deze kring bestaat sinds 2007 en kent naast actieve leden ook een aantal agendaleden.  De groep komt 2 á 3 maal per jaar bij elkaar om samen ervaringen, kennis en ideeën uit te wisselen, dit steeds op een andere locatie. Om toerbeurt is nl. één van de secretarissen gastheer of gastvrouw.

Naast het uitwisselen van ervaringen is vermeerderen van kennis één van de doelstellingen van de kring. Hiertoe worden sprekers uitgenodigd om een onderwerp toe te komen lichten.  De onderzoeksmethode “Evident Base ", een toelichting op het werk van de Zuidelijke Rekenkamer en de voor- en nadelen van samenwerking  zijn inmiddels aan bod gekomen.

De groep bestaat uit de secretarissen van de rekenkamer(commissie)s Beesel, Bergen, Echt-Susteren,  Gennep, Kerkrade, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Nederweert, Parkstad-Limburg, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Venlo, Venray, Weert, Zuid-Limburg en de Zuidelijke Rekenkamer.

Voorzitter is Nicole Demas. Zij is secretaris/ onderzoeker van de rekenkamercommissies Parkstad Limburg ( rkcs@parkstad-limburg.nl) . Secretaris  van de kring is Lea Monod de Froideville, secretaris/ medewerker onderzoek Rekenkamer Leudal, tevens (voorlopig) contactpersoon voor de NVRR (h.monoddefroideville@leudal.nl).

Tijdens de bijeenkomst van 22 september 2011 heeft de Kring Secretarissen rekenkamers en rekenkamercommissies Limburg  de voorwaarde besproken die het NVRR-bestuur heeft gesteld aan aansluiting bij de NVRR als officiële provinciale kring – Kring Secretarissen Limburg. Deze voorwaarde was dat er één of twee vaste vertegenwoordigers van onze kring zitting hebben in de landelijke kring secretarissen.

Bert Holman, secretaris/ onderzoeker van de rekenkamer Venlo heeft zich bereid verklaard als vast afgevaardigde van onze kring aan de landelijke bijeenkomsten deel te nemen. Daarnaast is afgesproken dat steeds één persoon Bert Holman zal vergezellen, echter voorlopig zal dit geen vaste vertegenwoordiger zijn. 15 december 2011 zullen zij de eerste keer aanschuiven.

De eerstvolgende bijeenkomst van de Kring Secretarissen Limburg zal zijn op 12 januari 2012 van 10:00 tot 13:00 uur in de gemeente Sittard-Geleen.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.