Skip to main content

PB Almelo: Publicatie rapport “Slag om Fortezza”

Gepubliceerd op:
dinsdag 14-02-2012
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

PB Almelo: Publicatie rapport “Slag om Fortezza”


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.