Skip to main content

Utrecht realiseert eigen doel voor duurzaam inkopen nagenoeg

Gepubliceerd op:
woensdag 11-04-2012
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Utrecht realiseert eigen doel voor duurzaam inkopen nagenoeg

Utrecht realiseert eigen doel voor duurzaam inkopen nagenoeg

Amsterdam, 11 april 2012 – Duurzaam inkopen en aanbesteden

Duurzaamheid is een belangrijk aandachtspunt voor overheden in hun beleid voor inkopen en aanbesteden. Ook bij de provincie Utrecht, die met het Rijk heeft afgesproken om in 2015 100% duurzaam in te kopen. Ook voor 2010 is al een score van 100% als doel gesteld. Dat geldt voor 52 productcategorieën, waarvoor Agentschap NL criteria heeft opgesteld. Met een score van 99% in de Monitor Duurzaam Inkopen 2010 bereikt Utrecht dat nagenoeg. De Rekenkamer constateert dat de inkoopadviseurs geen compleet overzicht hebben van alle inkopen. Dit blijkt uit het rapport ‘Duurzaam inkopen en aanbesteden’ van de Randstedelijke Rekenkamer.

Borging organisatie risico voor doelbereiking 2015
De provincie Utrecht heeft als doel om al in 2010 een score van 100% duurzaam inkopen te hebben bereikt. Met een score van 99% lijkt de uitvoering goed op orde. De Rekenkamer constateert echter dat de organisatie voor het realiseren van 100% (nog) niet voldoende geborgd is. Er is onvoldoende sprake van controle door de afdeling Inkoop op opname van de duurzaamheidcriteria voor alle inkoop en aanbestedingen. 100% duurzaam inkopen is in Utrecht een resultaatverplichting en de afdeling inkoop heeft een aanjagende rol toebedeeld gekregen voor duurzaam inkopen. Zij controleert echter alleen dat de duurzaamheidcriteria worden toegepast bij de aanbestedingen die zij begeleidt. De kleinere aanbestedingen, die vakafdelingen zelf mogen uitvoeren, worden niet gecontroleerd op duurzaamheidcriteria.

Beleid, organisatie en uitvoering
De provincie Utrecht heeft beleid geformuleerd waarvoor niet in alle gevallen voldoende organisatorische borging is. De organisatie van duurzaam inkopen heeft als sterke punten dat de inkoopfunctie een aanjagende rol is toebedeeld voor duurzaam inkopen en zo een groot deel van de inkopen kan controleren. Deze sterkte geldt echter voor een deel van het inkoopvolume, waardoor de organisatie niet afdoende is om het beleidsdoel te realiseren. Sterk aan de uitvoering is dat monitoring wordt gebruikt voor verbetering en dat alle betrokken medewerkers goed op de hoogte zijn van de verplichting die de provincie is aangegaan.

Over de Randstedelijke Rekenkamer
De Randstedelijke Rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid (doen ze de dingen goed?), doeltreffendheid (doen ze de goede dingen?) en rechtmatigheid (doen ze het volgens de regels?) van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. De missie van de Rekenkamer is het verbeteren van het functioneren van het bestuur van deze provincies en het versterken van de publieke verantwoording.

Het rapport “Duurzaam inkopen en aanbesteden” is vanaf vandaag te vinden op de website www.randstedelijke-rekenkamer.nl.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.