Skip to main content

PB: Congres NVRR deels tevreden over reactie minister op evaluatierapport rekenkamers

Gepubliceerd op:
vrijdag 20-04-2012
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

PB: Congres NVRR deels tevreden over reactie minister op evaluatierapport rekenkamers

Persbericht


Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.