Skip to main content

PB: Geen raads- en statenleden meer in provinciale en gemeentelijke rekenkamers

Gepubliceerd op:
maandag 23-04-2012
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

PB: Geen raads- en statenleden meer in provinciale en gemeentelijke rekenkamers


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.