Skip to main content

Rapport: Centra Jeugd en Gezin – Een samenwerkingsproject met gemeentelijke rekenkamers

Gepubliceerd op:
woensdag 13-06-2012
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Rapport: Centra Jeugd en Gezin – Een samenwerkingsproject met gemeentelijke rekenkamers

Op 13 juni 2012 heeft de Algemene Rekenkamer het rapport Centra voor Jeugd en Gezin. Een samenwerkingsproject met gemeentelijke rekenkamers aangeboden aan de Tweede Kamer.

Dat rapport is het resultaat van een samenwerkingsproject tussen de Algemene Rekenkamer en 32 gemeentelijke rekenkamers en rekenkamercommissies.

Deze rekenkamer(commissies)s hebben zich voor dit samenwerkingsproject aangemeld na een uitnodiging daartoe van de NVRR en de Algemene Rekenkamer. Jeugdbeleid is één van de onderwerpen die zich bij uitstek lenen voor een gezamenlijk onderzoek, omdat bij de uitvoering daarvan  verschillende bestuurslagen betrokken zijn.

De rekenkamer(commissie)s hebben rapporten gemaakt over het CJG in hun (42) gemeenten. Een deel daarvan is al gepubliceerd. Het rapport Centra voor Jeugd en Gezin. Een samenwerkingsproject met gemeentelijke rekenkamers geeft de overkoepelende bevindingen en conclusies. Het rapport en het persbericht zijn te downloaden van de website van de Algemene Rekenkamer (www.rekenkamer.nl). Daarbij is ook een link opgenomen om door te klikken naar de inmiddels gepubliceerde gemeentelijke rapporten..


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.