Skip to main content

Voorstel nieuwe criteria Goudvink

Gepubliceerd op:
vrijdag 28-09-2012
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Voorstel nieuwe criteria Goudvink

In oktober 2011 heeft het bestuur van de NVRR, op basis van een evaluatie van de Goudvink 2010, besloten dat de toekenenning van de Goudvink op de wijze waarop dat tot dan toe gebeurde niet voortgezet diende te worden. Dit vanwege de toenemende kritiek van rekenkamer(commissie)s op de wijze van beoordelen. Het bestuur sprak de wens uit om door te gaan met de prijs, maar wel te kiezen voor een andere vorm, waarin er meer aandacht zou komen voor de doorwerking van onderzoeksrapporten.

De Commissie Goudvink, bestaande uit bestuursleden, de voorzitter van de commissie kwaliteitszorg en mensen van de Algemene Rekenkamer, heeft nagedacht over de opzet van de Goudvink 2013.Inmiddels heeft de commissie in een rapport haar ideeën kenbaar gemaakt. Deze ideeën zijn tijdens de bijeenkomst van de AR met lokale rekenkamer(commissie)s op 13 september tijdens een zogenoemde speeddate gepresenteerd met de vraag om reactie.

Ook u kunt in een reactie aangeven wat u van de ideeën van de commissie vindt. U heeft daartoe een mail ontvangen van het secretariaat van de NVRR met de vraag om verbetersuggesties, opmerkingen, vragen en reacties. Het is de bedoeling om de beoordelingscriteria te zien als een groeimodel, die jaarlijks op hun merites worden beoordeeld. Vooral suggesties met betrekking tot het meten en waarderen van de doorwerking zijn van harte welkom.

Dus: graag uw reacties nu en in de toekomst!

Commissie Goudvink


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.