Skip to main content

Overdracht van onderzoekbevoegdheden Waddenfonds op 30 augustus

Gepubliceerd op:
donderdag 30-08-2012
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Overdracht van onderzoekbevoegdheden Waddenfonds op 30 augustus

 

Tijdens een ronde tafelbijeenkomst met vertegenwoordigers van rekenkamers, provincies en uitvoeringsorganisaties heeft de Algemene Rekenkamer  haar onderzoeksbevoegdheden op het Waddenfonds op 30 augustus in Leeuwarden overgedragen aan de Noordelijke en Randstedelijke Rekenkamer. Nadat de Minister van Infrastructuur en Milieu besloot het Waddenfonds te decentraliseren naar de provincies Friesland, Groningen en Noord-Holland, is ook de onderzoeksbevoegdheid bij het fonds gedecentraliseerd.

Tijdens de bijeenkomst zijn aan de hand van de onderzoeksbevindingen van de Algemene Rekenkamer en de beleidsbrief van de Noordelijke en Randstedelijke Rekenkamer de  losse eindjes, plannen, risico’s en kansen besproken. Provinciebestuurder gaven aan dat een ronde tafel bijeenkomst een nuttig middel is om het gehele plaatje in één keer helder te krijgen. Ook in de regionale media is het onderwerp opgepakt: Voor regionale media als het Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en Omrop Fryslan is de bijeenkomt aanleiding om aandacht te schenken aan het Waddenfonds.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.