Skip to main content

PB: NVRR-jubileumcongres – vrijdag 19 april 2013

Gepubliceerd op:
vrijdag 01-03-2013
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

PB: NVRR-jubileumcongres – vrijdag 19 april 2013

 

PERSBERICHT

NVRR-jubileumcongres; vrijdag 19 april 2013

Op vrijdag 19 april 2013 organiseert de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) haar tien-jarig jubileumcongres met als thema: ‘Leren van succes’. Tijdens het ochtendprogramma zal Guusje ter Horst, oud-minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, lid van de Eerste Kamer, als dagvoorzitter optreden. In ‘De Heerlickheijd’ van Ermelo, wordt stil gestaan bij wat de rekenkamer(commissie)s tot nu hebben bereikt, welke successen zij hebben geboekt en welke nieuwe  inzichten en aanknopingspunten dit heeft opgeleverd.

Het middagprogramma biedt een veelheid aan keuzes met meer dan 20 verschillende parallelsessies. Professionele inleiders, onderzoekers en rekenkamerleden gaan met de deelnemers in gesprek over onderwerpen als integriteit, samenwerken, grondexploitaties, innovatieve rekenkamers, waarderend onderzoek en communicatie, met als doel daarmee vooral veel positieve energie en inspiratie los te maken.

Daarnaast zijn er bijdragen van Saskia J. Stuiveling (president Algemene Rekenkamer), Robert Mul (erevoorzitter NVRR, director Public Trust, Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants), Leo Markensteyn (voorzitter NVRR) en Herman Pleij (emeritus hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde, Universiteit van Amsterdam).

Nadere informatie en het online inschrijfformulier voor het jubileumcongres vindt u op www.nvrrcongres.nl

—————————————————————————————————————————

Meer informatie kunt u opvragen bij MOS Events.

Dit congresbureau is ingezet ter ondersteuning van de NVRR-jubileumcommissie.

MOS Events bv

Sonja Kuijer- van Dijk

telefoon 033-2473407

e-mail: jubileum@nvrr.nl


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.