• Home
  • Nieuws
  • Rekenkameronderzoek naar grondbeleid en grondexploitaties

Rekenkameronderzoek naar grondbeleid en grondexploitaties

Gepubliceerd op:
dinsdag 09-04-2013
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Dit betreft een nieuwsbericht van 8 november 2020.

De informatie in dit nieuwsbericht kan inmiddels verlopen of herzien zijn. Raadpleeg indien nodig andere bronnen.

Rekenkameronderzoek naar grondbeleid en grondexploitaties

De problematiek bij de Gemeentelijke grondexploitaties vormen inmiddels een serieus probleem. Financiële problemen nemen toe en de verslagleggingregels zijn (te) beperkt om er goed inzicht in te krijgen. Voor de provincie is goed inzicht van belang in het kader van haar financiële toezicht op de gemeenten; voor de gemeenteraden is het van belang in het kader van hun kaderstellende en controlerende rol richting colleges.

Met divers rekenkameronderzoek is er inmiddels wel al ervaring opgedaan hoe de gemeenteraden beter grip op het grondbeleid en grondexploitatie kunnen krijgen.
De NVRR heeft hierover op 8 april een Nieuwsbrief aan al haar leden gestuurd en tevens de het onderwerp in de NVRR Wiki opgenomen.

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.