Skip to main content

Oproep inzenden rapporten voor de Goudvink 2013

Gepubliceerd op:
woensdag 08-05-2013
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Oproep inzenden rapporten voor de Goudvink 2013

Eind 2013 wordt de nieuwe Goudvink uitgereikt voor het beste rekenkamerrapport. De NVRR Goudvink 2013 wordt op vrijdag 22 november 2013 tijdens een NVRR mini-congres uitgereikt door de voorzitter van de jury Ferd Crone.  De NVRR roept alle gemeentelijke, provinciale en landelijke rekenkamers, rekenkamercommissies en commissies beleidsevaluatie op om weer mee te dingen naar deze prijs.

De NVRR roept alle rekenkamers en rekenkamercommissies van de provincies, de gemeenten en de waterschappen, alsmede de landelijke rekenkamer en commissies van beleidsevaluatie op weer mee te dingen naar deze prijs.

Nieuwe opzet

In 2011 heeft het bestuur van de NVRR, op basis van een evaluatie van de Goudvink 2010, besloten  de toekenning van de Goudvink anders te gaan invullen. Aanleiding daartoe was  de toenemende kritiek van rekenkamer(commissie)s op de wijze van beoordelen. Eind 2012 heeft de ingestelde commissie Goudvink een voorstel gepresenteerd aan de leden van de NVRR hoe in de toekomst de inzendingen voor deze unieke prijs te boordelen.

Doorwerking

Het doel van de prijs is om rekenkamers te stimuleren en te inspireren om de doorwerking van hun onderzoek te vergroten. De NVRR vindt het belangrijk dat een onderzoek verschil maakt, dat het doorwerkt en effect heeft. Met de prijs willen we daarom rapporten en daaraan gekoppelde alternatieve producten of activiteiten waarderen die naar verwachting doorwerking zullen hebben (of al bewezen doorwerking hebben gehad). De ingezonden rapporten mogen dateren uit het jaar waarin de prijs wordt uitgereikt minus (maximaal) twee jaren. Uiteraard moeten de onderzoeksrapporten voldoen aan de basiskwaliteiten van een rapport.

Om de doorwerking van een onderzoek te beoordelen, dient u twee open vragen te beantwoorden en waar mogelijk te onderbouwen met stukken:

  • Wat heeft de rekenkamer(commissie) gedaan om de doorwerking van het onderzoek te bevorderen?
  • Waaruit blijkt de doorwerking?
  • Daarnaast vindt de NVRR het belangrijk dat expliciet blijkt wat de sterke punten van het rapport zijn.

Per organisatie kan slechts één rapport per jaar meedingen. Ook onderzoeken die onder verantwoordelijkheid van een rekenkamer(commissie) door derden zijn uitgevoerd kunnen meedingen.

Graag ontvangt de Goudvinkorganisatie uiterlijk vrijdag 31 mei 2013  drie papieren exemplaren van het rapport en een digitaal exemplaar.

Deze kunnen gestuurd worden aan:

NVRR
Postbus 1058
3860 BB NIJKERK
info@nvrr.nl

Om de inzendingen voor de nieuwe Goudvink te kunnen beoordelen zijn we nog steeds op zoek naar beoordelaars.

Taak van de beoordelaars is het beoordelen van ingezonden rapporten volgens een vast beoordelingsschema. Anders dan voorheen zal specifiek gekeken worden naar Doorwerking van de ingediende rapporten en de opvallende sterke punten uit het rapport.

De rapporten worden in koppels beoordeeld. Daarnaast zijn er twee bijeenkomsten: in mei ter voorbereiding van de beoordelingsronde en eind augustus om de beoordelingen te bespreken. Het doel van de beoordelaars is te komen tot twee shortlists van rapporten waaruit de jury met jury voorzitter Ferd Crone (voorzitter), een winnaar van de Goudvink zal kiezen. In totaal gaat het om gemiddeld 5 dagen tijdsbesteding.

Wil je nog meer weten over het beoordelen of wil je meedoen dan kun je je aanmelden bij het secretariaat van de NVRR, info@nvrr.nl telefoon 033-2473435 t.a.v. Caroline Loomans verenigingsmanager.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.