Skip to main content

Persbericht rapport Projectmanagement Coevorden

Gepubliceerd op:
woensdag 26-06-2013
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Persbericht rapport Projectmanagement Coevorden

Sinds 2008 beheerst de gemeente Coevorden strategische projecten steeds beter.
De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders kunnen echter hun samenspel nog verbeteren. Dit zijn de
belangrijkste conclusies uit het onderzoek naar de manier waarop de gemeente Coevorden strategische projecten aanpakt.

Vooral in de periode tot 2008 ontbrak het de gemeente aan ervaring en elementaire expertise om grote opgaven op een
professionele manier aan te pakken. Dit leidde tot onnodige schade. Ten eerste was de afronding van de projecten
Nieuwbouw Gemeentehuis en Holwert-Zuid later, duurder en op onderdelen anders dan
gepland. Ten tweede, in het huidige gebrek aan keuzevrijheid in het project Holwert-Zuid,
als gevolg van eerder vastgelegde verplichtingen. Ten derde, bij het beeld van de gemeenteraad over gemeentelijke projecten.

Deze problemen in het heden hadden voorkomen kunnen worden door vanaf het begin de algemene beginselen van projectmanagement toe te passen. Ten eerste, door projecten
goed in fasen op te delen en ze zo overzichtelijk te maken. En ten tweede, door niet die fasen door elkaar te laten lopen maar door een fase compleet af te ronden en de opdrachtgevers (dat zijn de gemeenteraad of het College van Burgemeester en Wethouders) bewust te laten besluiten over de overgang naar de volgende fase.

De Rekenkamercommissie Coevorden doet in het rapport drie aanbevelingen aan de
gemeente. De aanbevelingen zijn in grote lijn dat ten eerste de gemeente haar beleid voor
projectmatig werken en de toepassing daarvan moet verbeteren. Ten tweede, dat het
samenspel tussen college en raad beter moet, zodat de raad beter kan sturen. Het college
dient bij strategische projecten de raad in zijn besluitvorming te ondersteunen door meer
kaderstellende voorstellen voor te leggen. De raad op zijn beurt moet het college meer
daarnaar vragen. Ten derde, dat de gemeente bij strategische projecten in een zo vroeg
mogelijk stadium de opgave zo overzichtelijk mogelijk moet maken.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.