Skip to main content

Leerlingen Augustinianum winnen scholierenprijsvraag Algemene Rekenkamer

Gepubliceerd op:
maandag 01-07-2013
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Leerlingen Augustinianum winnen scholierenprijsvraag Algemene Rekenkamer

Acht leerlingen uit 4 vwo van het Augustinianum in Eindhoven hebben de scholierenwedstrijd van de Algemene Rekenkamer gewonnen. De opdracht was: bedenk een Rekenkameronderzoek. Het winnende voorstel luidde: Hoeveel kost een vmbo/vwo leerling ten opzichte van toekomstige opbrengsten? De acht winnaars ontvingen op vrijdag de laatste dag voor de schoolvakantie uit handen van president van de Algemene Rekenkamer Saskia J. Stuiveling, de prijs: een waardecheque voor kaarten voor Lowlands 2014. Bovendien gaat de Algemene Rekenkamer het onderzoek uitvoeren, waarbij de prijswinnaars als klankbord gaan fungeren.

De prijswinnaars zijn: Dilana Ozgul (inzender) en Tom van Ruiswijk, Tim den Boer, Bram Smulders, Niek Leupen, Lenny de Wagt, Daphne van Ierland en Paul Lichtveld. Volgens het juryrapport hadden zij ‘een goed doordacht, relevant en interessant voorstel’ ingediend. Bijzondere aandacht was er voor de inzet van social media. Hiermee kunnen middelbare scholieren bijvoorbeeld worden gevraagd welke kosten zij zelf nog maken voor school, zoals school- of studiereizen. Zo kunnen ook ‘verborgen’ kosten in beeld worden gebracht. Verder was het van belang dat het voorstel uitvoerbaar moest zijn in samenwerking met lokale rekenkamers. De Algemene Rekenkamer verwacht de onderzoeksresultaten in maart 2014 te kunnen presenteren.

De jury bestond uit Arno Visser (collegelid van de Algemene Rekenkamer), Barbara Goezinne (onderzoeksdirecteur van de Algemene Rekenkamer) en Ans Hoenderdos (namens de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies). De scholierenprijsvraag maakte deel uit van de Onderwijskrant van ProDemos over het werk van rekenkamers. Deze krant is in april 2013 uitgegeven in aanloop naar het 200-jarig bestaan van de Algemene Rekenkamer in 2014.

De uitvoering van het onderzoek loopt van augustus 2013 tot januari 2014. De Algemene Rekenkamer stelt medewerking van lokale rekenkamer(commissie)s zeer op prijs en zal binnenkort met informatie komen over de aanpak en mogelijkheden voor inzet van lokale rekenkamer(commissie)s. Als u nu al uw interesse kenbaar wil maken, kan dat door middel van een mail aan Monique Mol  M.Mol@rekenkamer.nl

[foto-onderschrift:]

Saskia J. Stuiveling (president van de Algemene Rekenkamer, tweede van links) met de trotse winnaars van de scholierenprijsvraag ‘Bedenk een Rekenkameronderzoek’. Het winnende onderzoek betreft de kosten en toekomstige opbrengsten van leerlingen op het vmbo en vwo. Van links naar rechts: Karin Wagt (Rekenkamercommissie Eindhoven), Saskia J. Stuiveling, Maarten de Veth (rector Augustinianum), Marjolein van Heezik (docent), Daphne van Ierland, Tom van Ruiswijk, Bram Smulders, Tim den Boer, Niek Leupen, Lenny de Wagt en Dilana Özgül. Paul Lichtveld ontbreekt op de foto.

  


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.