Skip to main content

Terugblik en verslag bijeenkomst Kring Oost en Noord – 8 november 2013

Gepubliceerd op:
dinsdag 19-11-2013
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Terugblik en verslag bijeenkomst Kring Oost en Noord – 8 november 2013

Vrijdagmiddag 8 november a.s. om 14.00 uur organiseerden de gezamenlijke NVRR Kringen Noord en Oost een bijeenkomst in Kampen.

In het eerste plenaire deel kwamen Ankie Lempens en Anneke van der Giezen aan het woord.

Werkgroep 1: Volgen wat er na aanbesteding gebeurt.  Inleider Albertjan Tollenaar van de vakgroep Bestuursrecht van de Rijksuniversiteit Groningen vertelt het nodige over de onderzoeken die hij heeft gedaan naar het proces na de aanbesteding: hoe pakt de opdrachtnemer zijn taak op en hoe zorgt de opdrachtgever ervoor dat hij waar voor zijn geld krijgt.

Werkgroep 2: Beoordelen van re-integratieuitkomsten. Inleider Marcella van Doorn van de rekenkamer Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar de resultaten van re-integratietrajecten voor werkzoekenden en is graag bereid haar ervaringen met ons te delen. Dit is de opmaat voor een discussie in de werkgroep over hoe lokale rekenkamers zelf onderzoek kunnen doen naar dit beleidsterrein, met het oog op de op handen zijnde veranderingen op het terrein van de re-integratie.

Werkgroep 3: Zicht krijgen op onderzoek naar de Jeugdzorg. Inleider Linda Voetee, projectleider bij de Randstedelijke Rekenkamer, heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de jeugdzorg en is graag bereid haar ervaringen met ons te delen. Ook hier komen de relevante vragen, risico’s en valkuilen aan de orde.

Michiel Herweijer, voorzitter NVRR Kring Noord
Pieter de Jong, voorzitter NVRR Kring Oost


Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.