Skip to main content

Besluitenlijst Kring G4+1 – 24 oktober 2013

Gepubliceerd op:
dinsdag 19-11-2013
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Besluitenlijst Kring G4+1 – 24 oktober 2013

U vindt hier de besluitenlijst van de Kring G4+1 van 24 oktober 2013.

Kees de Waijer
secretaris Kring G4+1
010-267 2807
k.dewaijer@ rekenkamer.rotterdam.nl


Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.