Skip to main content

Houd bij rekenkameronderzoek rekening met de politieke context!

Gepubliceerd op:
maandag 19-05-2014
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Houd bij rekenkameronderzoek rekening met de politieke context!

Vrijdag 16 mei werd tijdens een goedbezocht NVRR Jaarcongres het thema ‘Samenwerking’ vanuit verschillende perspectieven belicht. Jacques Wallage, bijzonder hoogleraar aan de RU Groningen,  benadrukte in zijn verhaal dat rekenkamers zich niet alleen bezig moeten houden met het product, maar dat het proces net zo belangrijk is. “Investeer in het proces en creëer een betekenisvolle dialoog.”  

“De wereld van instituties staat op zijn grondvesten te trillen,” aldus Wallage. “De wereld van autonome burger , nieuwe technologieën en netwerken zorgt voor spanning tussen beide werelden. De culturen botsen, regels versus dialoog. In welke culturele, politieke context gaat een rekenkamer hiermee om?  De route van verbeteren moet het belangrijkste onderdeel van het proces zijn."

Bert van Delden (plaatsvervangend directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties) haakte hierop in. “Het decentralisatieverhaal is een complex proces, waarbij gaande weg het eindbeeld duidelijk zal worden.” Minister Plasterk zal de gemeenten met slapende rekenkamers blijven aanspreken.  Van Delden onderstreepte het belang van  rekenkamers en zegde toe dat BZK hen zal ondersteunen. Rekenkamers moeten zichzelf nu wel gaan bewijzen, de regie pakken en het proces zo zuiver mogelijk insteken.

Han Warmelink (universitair hoofddocent staatsrecht RU Groningen, voormalig lid van de Noordelijke Rekenkamer) wist de after lunch dip te voorkomen met een helder verhaal. Door de decentralisatie staat het bestaansrecht van rekenkamers onder druk. Door het verleggen van verantwoordelijkheid van het beleid van het Rijk naar gemeente,  gaan gemeenten noodgedwongen opschalen waardoor de bevoegdheden van rekenkamers onduidelijk worden. Dit kan worden voorkomen als rekenkamers gaan samenwerken. De verbonden partijen vertegenwoordigen dan het belang van de grote groep. De gemeenschappelijke rapportage dient echter wel gekoppeld te worden aan de lokale analyse, door rekenkamers zelf in te vullen qua presentatie. 

De verslagen van de sprekers zijn vanaf 26 mei te vinden op www.nvrrcongres.nl

Dit bericht is tevens als persbericht verstuurd aan de diverse media


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.