Skip to main content

Slecht beleid kost geld, tijd én vertrouwen

Gepubliceerd op:
woensdag 21-05-2014
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Slecht beleid kost geld, tijd én vertrouwen

Op 12 september start de nieuwe Leergang Beleidsanalyse van Erasmus Academie. De Leergang Beleidsanalyse volgt het beleidsproces op de voet en geeft deelnemers zowel in theorie als praktijk de middelen in handen om het beleidsproces niet alleen te verbeteren, maar ook te verkorten en meer effectief te maken.

Het programma van de Leergang Beleidsanalyse bestaat uit drie modules die de drie hoofdfases van de beleidscyclus  volgen. Op systematische wijze wordt steeds de verbinding gelegd tussen kennis en beleid in de onderscheiden fasen van de beleidscyclus c.q. beleidsketen. Daarbij wordt acht geslagen op de dubbele rol die een beleidsmedewerker heeft te vervullen, namelijk de rol van rationele analist en de rol van regisseur van het beleidsproces. Deze rollen zijn nauw met elkaar verweven. Daarbij ligt voortdurend het risico op de loer dat de rationele rol wordt onderdrukt door de hectiek van het beleidsproces. Met alle gevolgen van dien voor de kwaliteit van het beleid en dus voor het al dan niet behalen van de publieke doelen.

Uitgangspunt van de leergang zijn de cases die de deelnemers zelf inbrengen. Deze cases worden gedurende het gehele programma onder leiding van docenten systematisch geanalyseerd. De docenten zorgen bovendien voor de nodige theorie waarmee de deelnemers hun analyses adequaat kunnen uitvoeren en ook elkaar kunnen adviseren.

Voor wie?

De Leergang Beleidsanalyse is bedoeld voor beleidsmedewerkers/stafmedewerkers bij beleidsinstanties (nationaal, regionaal en lokaal), uitvoeringsorganen, instellingen, brancheorganisaties, toezichthouders en inspecties. De deelnemers zijn betrokken bij (delen van) het beleidsproces.

Investering

De investering in deze de leergang bedraagt € 4.995,- (Alle bedragen zijn vrijgesteld van btw.) Bij het cursusgeld zijn parkeerkaarten, dagarrangementen en cursusmateriaal inbegrepen.

De Leergang Beleidsanalyse kan ook per module gevolgd worden:

  1. Van maatschappelijk probleem naar beleidsdoelstelling (3 dagen, € 1.795)
  2. Van ontwerpen van beleidsmaatregelen naar besluitvorming (4 dagen, € 2.295 )
  3. Van implementatie naar uitvoering van volwassen beleid (3 dagen, € 1.795)

Meer informatie & inschrijven

Voor meer informatie over de Leergang Beleidsanalyse gaat u naar de website www.erasmusacademie.nl/beleidsanalyse Hier kunt u ook de factsheet van de opleiding aanvragen of zich direct inschrijven. U kunt ook contact opnemen  met Janine Goedegebuur, programmacoördinator van Erasmus Academie, via 010-4082522 of goedegebuur@erasmusacademie.nl.

Organisatie

De Leergang Beleidsanalyse is een initiatief van Erasmus Academie, instituut voor postacademisch onderwijs van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Kijk op www.erasmusacademie.nl voor het complete aanbod.

De informatie van dit bericht komt uit het persbericht van de Erasmus Universiteit


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.