Skip to main content

Voorzitter NVRR spreekt in op raadsvergadering Arnhem

Gepubliceerd op:
maandag 19-05-2014
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Voorzitter NVRR spreekt in op raadsvergadering Arnhem

Leo Markensteyn, voorzitter van de NVRR, heeft naar aanleiding van de voorgenomen bezuinigingen op de rekenkamer in Arnhem gesproken met de raad. Refererend aan de kapitalen die de rijksoverheid naar schatting gaat overhevelen naar Arnhem om nieuwe taken uit te voeren op het gebied van werk, zorg en jeugdzorg, stelt hij tegenover de raad dat zoveel geldstromen juist om extra controle roepen. "Verstandiger en logischer is het omhet budget te verruimen.”  Hij vraagt tevens hardop af of ergernis over te kritische rapportage aan de aangekondigde korting ten grondslag ligt.

Lees ook het artikel van de Gelderlander >>


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.