Skip to main content

Najaarssymposium “Rol van de Raad”

Gepubliceerd op:
dinsdag 01-07-2014
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Najaarssymposium “Rol van de Raad”

Op 9 oktober 2014 organiseert Pro Facto in Zwolle een symposium over de rol van de raad bij samenwerkingsrelaties, als werkgever en in relatie tot de rekenkamer. Tijdens workshops worden de deelnemers zo praktijkgericht mogelijk voorgelicht over deze onderwerpen. Het symposium is bedoeld voor raadsleden en medewerkers van de griffie. Ook leden van rekenkamers en rekenkamercommissies zijn van harte welkom.

Wij hopen u te mogen begroeten op ons symposium.


Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.