Skip to main content

Vacature voor secretaris-directeur bij Rekenkamer Oost-Nederland

Gepubliceerd op:
dinsdag 08-07-2014
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Vacature voor secretaris-directeur bij Rekenkamer Oost-Nederland

De Rekenkamer Oost-Nederland is de gezamenlijke rekenkamer voor de provincies Gelderland en Overijssel en doet vanuit een onafhankelijke positie onderzoek naar de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het provinciale beleid. De Rekenkamer beslist zelf welke onderwerpen onderzocht worden, maar doet dat met een open instelling ten opzichte van wat er leeft onder Statenleden en burgers. De Rekenkamer heeft een eigen ambtelijke bezetting en een eigen (onderzoeks)budget. Hiermee kan de Rekenkamer zowel zelf onderzoeken uitvoeren als onderzoeken (deels) laten uitvoeren. Het is de ambitie van de Rekenkamer Oost-Nederland om de Provinciale Staten van Gelderland en Overijssel te ondersteunen via onderzoeken die een duidelijke meerwaarde hebben. 

De Rekenkamer bestaat uit een bestuur, een secretaris-directeur, onderzoekers en een managementassistente en zoekt per  1 september 2014 een secretaris-directeur. 

Lees meer over deze vacature >>


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.