Skip to main content

Jong Talent via VNG GemeenteTrainee voor uw rekenkameronderzoek

Gepubliceerd op:
maandag 18-08-2014
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Jong Talent via VNG GemeenteTrainee voor uw rekenkameronderzoek

VNG GemeenteTrainee biedt  gemeenten  en jong talent de mogelijkheid  elkaar te leren kennen en van elkaar te leren.  De trainees volgen een  2-jarig opleidingsprogramma ( één dag per week) en zijn in dienst van de VNG. Voor uw onderzoek kunt u  trainees inhuren via VNG GemeenteTrainee zonder risico. Een multidisciplinair team zorgt voor de selectie en werving; het opleidingstraject, het coachen en de intervisie. De begeleiding op de werkplek doet u zelf. Het is mogelijk om binnen het opleidingsprogramma specifieke taken  of thema’s die spelen binnen uw rekenkamer(commissie)  in te vullen. Afhankelijk van onder andere de opgedane werkervaring betaalt u een all-in uurtarief  voor de VNG GemeenteTrainee. U betaalt voor de daadwerkelijk gewerkte uren, niet voor vakantie, opleidingsdagen of ziekteverzuim. Voor meer informatie en het bespreken van de mogelijkheid  van maatwerk : Jeroen.vandijk@vng.nl of 06-44806971.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.