Skip to main content

Wijziging WGR een feit, aanbevelingen NVRR overgenomen

Gepubliceerd op:
donderdag 21-08-2014
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Wijziging WGR een feit, aanbevelingen NVRR overgenomen

Vorige  week (12 augustus) is in het Staatsblad de wijzing van de WGR gepubliceerd. Met deze wetswijzing wordt een belangrijk deel van het ‘controlegat’ gedicht. Zie ook de website van de Eerste Kamer >>

Eind 2013 heeft de NVRR haar zorg geuit over het controlegat middels brieven aan de Minister, de gemeenten en de rekenkamers. Door de decentralisatie van jeugdzorg, arbeidsparticipatie en maatschappelijke ondersteuning  (de 3D’s) zullen immers meer en grotere samenwerkingsverbanden ontstaan bij de uitvoering door de gemeenten. De onderzoeksbevoegdheden van rekenkamers en in het bijzonder rekenkamercommissies waren bij grotere  samenwerkingsverbanden echter beperkt.

De NVRR is zeer verheugd dat de aanbevelingen die zij heeft gedaan op dat vlak door de politiek zijn overgenomen met de aangepaste wet als mooi resultaat.

Ondanks dit resultaat, een eerste stap, ligt er nog veel werk in het verschiet. De komende tijd zullen we nog vaak met elkaar in gesprek (moeten) gaan om goed voorbereid te zijn. Houd op de website ons Dossier Decentralisatie in de gaten. Hier publiceren we alle ons bekende informatie over dit onderwerp. Een memo over de actuele stand van zaken is hieronder te downloaden.


Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.