Skip to main content

De drie decentralisaties (3 D’s)

Gepubliceerd op:
donderdag 28-08-2014
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

De drie decentralisaties (3 D’s)

Hulp gezocht om informatie te bundelen

Inmiddels is er het nodige geschreven over de 3D's. Als NVRR willen we graag de meest belangrijke informatie op een rijtje  zetten voor de leden. We zoeken daarbij hulp.

Ben je in staat om de meest belangrijke informatie uit de bestaande stukken te distilleren en deze informatie zodanig op te schrijven dat de leden deze weer kunnen gebruiken?

Naast de algemene informatie van Rijk, VNG enzovoorts hebben wij onze leden gevraagd welke onderzoeken e.d. zij op dit gebied al hebben uitgevoerd of van plan zijn uit te gaan voeren. Daar is ruime respons op ontvangen. Het is de bedoeling al deze informatie gebundeld en samenhangend voor onze leden op onze website beschikbaar te stellen.

Naast de documenten die wij zelf inmiddels hebben verzameld, en waaruit geput kan worden,  verwachten we daarnaast dat zelf naar aanvullende informatie wordt gezocht.

Als je geïnteresseerd bent deze klus uit te voeren vragen wij je  je interesse kenbaar  te maken middels een offerte  en proeve van bekwaamheid via de mail bij Caroline Loomans. Wij ontvangen je reactie graag voor 11 september 2014.

Voorwaarden:

  • het stuk wordt een openbaar stuk dat vrij wordt om te gebruiken
  • de NVRR houdt zich het recht voor het stuk aan te passen en eindredactie op het stuk te plegen
  • indien geen van de aanbiedingen passen, houdt de NVRR zich het recht voor geen gunning te doen

NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.