Skip to main content

Nieuw blog geplaatst met als onderwerp ‘Integriteit’

Gepubliceerd op:
donderdag 04-09-2014
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Nieuw blog geplaatst met als onderwerp ‘Integriteit’

Steven Dijk (lid commissie kwaliteitszorg) schreef op persoonlijke titel een blog over integriteit:

Enige tijd geleden alweer was er een discussiemiddag over rekenkamer en integriteit. Een echte conclusie kan ik mij er niet meer van herinneren, behalve dat het niet een onderzoeksthema voor rekenkamers is. Vanzelfsprekend was iedereen voor een integere aanpak van onderzoek en overig gedrag. Maar hoe je dat handen en voeten geeft bleef vaag……

Lees het volledige blog en geef uw mening >>


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.