Skip to main content

Waterschapskring organiseert 2e najaarsvergadering

Gepubliceerd op:
woensdag 24-09-2014
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Waterschapskring organiseert 2e najaarsvergadering

Op 14 november 2014 houdt de Waterkring, waarvan de voorzitters van de rekenkamercommisies en rekeningcommissies bij waterschappen deel uit maken haar 2e najaarsvergadering en wel van af 13.30 (tot uiterlijk 17.30) bij de Unie van Waterschappen, Koningskade 40, 2596 AA  te Den Haag. De bijeenkomst is vrij toegankelijk.  Wel moet men zich vooraf per email aanmelden bij K. van Rietschoten of  bij

A. Ranner.  

Meer informatie leest u in de agenda >>


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.