Skip to main content

WOB verzoek

Gepubliceerd op:
vrijdag 26-09-2014
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

WOB verzoek

Van de kant van diverse leden hebben we melding gekregen over het feit dat vanuit een adres in Amsterdam een verzoek wordt gedaan in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) om informatie over de rekenkamers/ rekenkamercommissies. Hoewel de verzoeken aan de colleges van B&W worden gedaan, worden we als rekenkamers hier toch vaak mee geconfronteerd. Het gaat om maar liefst 18 vragen. Er zijn regelingen in de maak bij het Ministerie om dit soort verzoeken het hoofd te bieden, maar daar hebben we op dit moment nog niets aan. Er zit niets anders op dan de vragen tijdig te beantwoorden. Het is van groot belang hierbij de wettelijke termijnen in acht te nemen en eventueel uitstel te vragen. Overleg binnen uw gemeente altijd met de juridische afdeling of jurist als de beantwoording bij uw rekenkamer of rekenkamercommissie wordt neergelegd!

We wensen u veel succes!

Lees meer over de WOB op de VNG website >>


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.