Skip to main content

Maximale vrijheid voor gemeenten bij decentralisaties

Gepubliceerd op:
donderdag 11-09-2014
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Maximale vrijheid voor gemeenten bij decentralisaties

Gemeenten krijgen maximale bestedingsvrijheid bij de uitvoering van de taken in de jeugdhulp, langdurige zorg en begeleiding naar werk waarvoor zij vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn. Het geld dat hiermee is gemoeid komt rechtstreeks in het gemeentefonds als integratie-uitkering. Gemeenten kunnen het geld naar eigen inzicht besteden, zodat zij maximaal in staat worden gesteld worden lokaal maatwerk te leveren. Minister Plasterk (BZK) heeft daarover bestuurlijke afspraken gemaakt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Bij de overdracht van taken naar gemeenten is het van belang dat gemeenten de taken financieel, organisatorisch en bestuurlijk goed kunnen uitvoeren. Eén van de belangrijke uitgangspunten is altijd geweest dat gemeenten voldoende beleidsvrijheid hebben om goed te kunnen inzoomen op de lokale behoefte aan zorg en begeleiding naar werk. Daarin ligt ook het belang van de bestuurlijke afspraken die de minister en de VNG hebben gemaakt. Aan het gemeentefonds wordt in 2015 10,3 miljard euro toegevoegd voor uitvoering van de gedecentraliseerde taken. Het kabinet en de VNG hebben afgesproken om de komende drie jaar deze middelen in ieder geval in te zetten voor de uitvoering van de nieuwe gedecentraliseerde taken in het sociaal domein, zodat gemeenten op tijd klaar staan en kunnen voorkomen dat burgers tussen wal en schip belanden.

Met de afspraken die nu gemaakt zijn, kan de vorming van een speciaal sociaal deelfonds binnen het gemeentefonds komen te vervallen. Minister Plasterk trekt het wetsvoorstel dat daartoe was ingediend bij de Tweede Kamer in. Dat heeft de minister vandaag aan de Tweede Kamer laten weten.

Zie ook Dossier Decentralisatie op deze website >>


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.