Skip to main content

Staatsrechtconferentie 2014: De architectuur van het openbaar bestuur

Gepubliceerd op:
woensdag 08-10-2014
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Staatsrechtconferentie 2014: De architectuur van het openbaar bestuur

De Staatsrechtconferentie van 2014 heeft als thema: De architectuur van het openbaar bestuur. Over collectieve en individuele besluitvorming. Zij vindt plaats op vrijdag 19 december in Groningen. Centraal staat de vraag of de wijze waarop individuele en collectieve besluitvorming en de verantwoording daarover is vormgegeven nog steeds adequaat is.


Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.