Skip to main content

AR onderzoekt kwaliteit schoolgebouwen o.a. met online gebruikersonderzoek

Gepubliceerd op:
woensdag 08-10-2014
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

AR onderzoekt kwaliteit schoolgebouwen o.a. met online gebruikersonderzoek

Maandag 22 september heeft de Algemene Rekenkamer de website www.checkjeschoolgebouw.nl gelanceerd. Hierop kunnen leraren, leerlingen en ouders in het primair en voortgezet onderwijs hun schoolgebouw beoordelen. Ook kunnen zij foto’s van hun gebouw uploaden. Met de antwoorden en foto’s willen we de geschiktheid van de gebouwen voor het onderwijs laten zien. Deelnemers zien direct de resultaten voor hun school tot dan toe, afgezet tegen het landelijk gemiddelde. De site blijft open voor onderzoek tot 26 oktober 2014. Daarna zijn de resultaten (het landelijk gemiddelde en het resultaat per school) voor iedereen zichtbaar.

Wilt u ons helpen bij ons onderzoek? Doe dan mee via de website en/of breng het onderzoek onder de aandacht bij leraren, leerlingen en ouders in uw omgeving. Het zou ons ook erg helpen als u de komende maand op social media wil meepraten, retweeten, delen en liken.

Breder onderzoek
Dit online gebruikersonderzoek is onderdeel van een breder project. We onderzoeken ook hoe gemeenten en schoolbesturen samen het rijksbeleid voor onderwijshuisvesting uitvoeren. Daarbij richten we ons onder meer op de verdeling van taken tussen gemeenten en schoolbestuur, en in het bijzonder op doordecentralisatie (het overdragen van gemeentelijke huisvestingstaken en de bijbehorende middelen aan het schoolbestuur) en de consequenties daarvan voor de invulling van de zorgplicht voor onderwijshuisvesting door gemeenten. Andere thema’s zijn renovatie en multifunctionele centra, al of niet in samenwerking met woningcorporaties.

Voor dit deel van het onderzoek hebben we casusonderzoek gedaan in zes gemeenten en analyseren we doordecentralisatiecontracten. Bovendien maken we dankbaar gebruik van de ruim vijftig rapporten van lokale rekenkamers over onderwijshuisvesting. Een overzicht van de ons bekende rapporten treft u in bijgevoegd Excel bestand (bestand 1). Het eindrapport publiceren we in het voorjaar van 2015.

Achtergrond
Goede schoolgebouwen zijn belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Nederland telt ruim 10.000 schoolgebouwen voor basis, voortgezet en speciaal onderwijs. In 2012 gaven schoolbesturen en gemeenten ongeveer € 2,6 miljard uit om scholen te bouwen, te onderhouden, schoon te maken, te verwarmen en verlichten. Sinds 2009 is er al veel te doen over schoolgebouwen, onder meer over het gebrek aan frisse lucht, de aanwezigheid van asbest en de suboptimale taakverdeling tussen gemeenten schoolbesturen op het vlak van huisvesting die is vastgelegd in de onderwijswetgeving. Per 2015 wijzigt de taakverdeling tussen gemeenten en schoolbesturen in het primair onderwijs. Eerder publiceerden wij een brief aan de Tweede Kamer met aandachtpunten bij deze overheveling van de verantwoordelijkheid voor buitenonderhoud van gemeenten naar schoolbesturen (zie bestand 2).

Kijk voor meer informatie over het volledige onderzoek op het werkprogramma van de Algemene Rekenkamer: http://bit.ly/AROWH1 of mail J.Burgert@rekenkamer.nl. U kunt ons volgen op @Rekenkamer, www.facebook.com/rekenkamer en #checkjeschoolgebouw.


Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.