Skip to main content

En de genomineerden zijn….. Goudvink 2014

Gepubliceerd op:
donderdag 23-10-2014
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

En de genomineerden zijn….. Goudvink 2014

Het eerste deel van het proces, de beoordeling van de 20 ingezonden rapporten, het samenstellen van de longlist, een tweede beoordeling en vervolgens de samenstelling van de shortlist zijn inmiddels achter de rug. De shortlist met 4 rapporten is doorgestuurd aan de jury die daaruit een uiteindelijke winnaar zal selecteren.

Deze 4 rapporten zijn in alfabetische volgorde van rekenkamer:

Noordelijke Rekenkamer "Provinciale Betrokkenheid bij Groningen Airport Eelde"

 Een onderzoek naar het aandeelhouderschap
Randstedelijke Rekenkamer "Nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering"
Rekenkamer Leeuwarden "In dialoog met omwonenden?" 

 Een onderzoek naar het locatiekeuzebeleid Maatschappelijke Opvang
Rekenkamer Rotterdam "Horen, zien en schrijven" 

 Optreden van stadswachten in de openbare ruimte

Op 21 november aanstaande na de ALV zal de jury, bestaande uit Leo Markensteyn, Henriëtte Maassen van den Brink en Carolien Pietjouw, bekend maken welk van deze rapporten de Goudvink 2014 heeft gewonnen. Tijdens deze bijeenkomst in Amsterdam die openstaat voor alle leden van de NVRR zal elk van de genomineerde rekenkamers een korte presentatie geven over het onderzoek en zal het aanwezige publiek de publieksprijs toekennen aan een van de andere rapporten.

Meer informatie over het volledige programma van 21 november wordt binnekort bekendgemaakt.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.