Skip to main content

21 nov: Uitreiking Goudvink & workshop Digitale Veiligheid van de Taskforce BID & Rekenkamer Den Haag

Gepubliceerd op:
vrijdag 31-10-2014
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

21 nov: Uitreiking Goudvink & workshop Digitale Veiligheid van de Taskforce BID & Rekenkamer Den Haag

Vrijdag 21 november organiseert de NVRR, na de najaars ALV, evenals in vorige jaren een inhoudelijke thema-middag. In de Nieuwe Liefde in Amsterdam beginnen we met de ALV. Direct na de lunch volgt een interessante workshop met sprekers van de RK Den Haag en de Taskforce BID over Digitale Veiligheid.

Na een korte pauze volgt daarna de uitreiking van de Goudvink. De vier rekenkamers die zijn genomineerd voor deze prijs: Rekenkamer Leeuwarden, Rekenkamer Rotterdam, de Randstedelijke Rekenkamer en de Rekenkamer Noord presenteren hun onderzoek en rapport, waarna de jury de prijs uitreikt.

Aan de deelnemers die niet zijn genomineerd is gevraagd om met een posterpresentatie hun onderzoek en rapport aan alle deelnemers te presenteren. Uit deze inzendingen kiest u dan de publieksprijs.

De toegang is uiteraard gratis! Na afloop van de bijeenkomst kunt u deelnemen aan het Symposium van de Rekenkamer Amsterdam. Lees ook programma (zie bijlage) van het Symposium en meld u daarvoor ook aan, het is zeker de moeite waard.


Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.