Skip to main content

Grip op decentralisaties – informatie(document) van de NVRR voor leden

Gepubliceerd op:
woensdag 29-10-2014
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Grip op decentralisaties – informatie(document) van de NVRR voor leden

De NVRR heeft in de Wiki een overzicht gemaakt van de 3D’s en deze nader uitgewerkt. Relevante rapporten en/of rekenkamerbrieven worden per onderwerp gekoppeld. U krijgt zo niet alleen een overzicht wat het inhoud (in globale termen), maar ook inzicht in rollen en voorbeelden van onderzoek. Het “Informatiedocument 3D’s: grip op decentralisaties in het sociale domein” wat de commissie Kennisdelen heeft laten opstellen is als download te vinden in de bibliotheek (stand 14102014).


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.