Skip to main content

Motie inzet gemeenschappelijke rekenkamer met brede meerderheid aangenomen

Gepubliceerd op:
donderdag 13-11-2014
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Motie inzet gemeenschappelijke rekenkamer met brede meerderheid aangenomen

De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag gestemd over de moties die zijn ingediend bij de begrotingsbehandeling BZK. Motie-Fokke cs over meer inzetten van gemeenschappelijke rekenkamers (op lokaal niveau) is daarbij met brede meerderheid aangenomen.

In de motie wordt de minister verzocht om met NVRR en VNG met een actieplan te komen om substantieel meer gemeenschappelijke reken-kamers te realiseren.


Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.