Skip to main content

Rekenkamer Rotterdam winnaar Goudvink 2014

Gepubliceerd op:
vrijdag 21-11-2014
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Rekenkamer Rotterdam winnaar Goudvink 2014

Amsterdam  – Vrijdag 21 november 2014 is, tijdens het NVRR najaarscongres, de NVRR Goudvink 2014 uitgereikt aan de Rekenkamer van Rotterdam door de juryleden Henriette Maassen van den Brink en Carolien Pietjouw.  Op basis van de gestelde eisen ten aanzien van technische basiskwaliteit en de mate waarin het rapport doorwerking heeft, is als overtuigende winnaar gekozen de Rekenkamer Rotterdam met het onderzoek: “Horen, zien en schrijven” Optreden van stadswachten in de openbare ruimte.

Het rapport behandelt een onderwerp met een grote maatschappelijk relevantie in de lokale context; namelijk de veiligheid op straat van de Rotterdamse burgers. De jury is van mening dat de gekozen onderzoeksmethode, participerende observatie, innovatief en gedurfd is. Door deze wijze van onderzoek en door de heldere, concrete conclusies en aanbevelingen heeft de rekenkamer  professioneel afstand kunnen bewaren van de hevige politieke discussies. Door deze onafhankelijkheid heeft de rekenkamer de raad versterkt in zijn rol binnen het lokaal bestuur. Het rapport heeft daadwerkelijk geleid tot aanpassing van beleid en tot aanzet van nieuw beleid. Dit resultaat van doorwerking heeft voor de jury de doorslag gegeven om Rotterdam de prijs toe te kennen.

Ook dit jaar heeft de jury extra diepgang aan het begrip doorwerking van het rekenkamerrapport gegeven. Daarbij is gelet op de activiteiten die een rekenkamer(commissie) heeft ondernomen om de doorwerking van het onderzoek te bevorderen en de feiten waaruit blijkt dat de doorwerking ook daadwerkelijk effect heeft gehad: de invloed op het college van B&W, de effecten op de uitvoerende dienst, de perspectieven voor de burger en de voorbeeldwerking voor onderzoek door andere rekenkamers.  Daarnaast gold vanzelfsprekend het vereiste van een goede basiskwaliteit: heldere taal, opzet van het onderzoek, de onderbouwing van de conclusies, oordelen en aanbevelingen, en de toegankelijkheid van het rapport. 

Een team van 10 beoordelaars heeft in totaal 20 rapporten op basis van deze thema’s beoordeeld, wat uiteindelijk resulteerde in vier nominaties. Naast Rotterdam ontvangen ook de drie overige genomineerden hulde van de jury. De Randstedelijke Rekenkamer stelt met haar rapport een groot maatschappelijk probleem aan de orde dat politiek onderschat is en wordt. Het rapport is helder en concreet geschreven en de rekenkamer is zeer actief geweest om een maximale doorwerking te verkrijgen. De Rekenkamer Leeuwarden verstevigt met haar onderzoek de positie van de raad, maar ook die van de burger en is in dat opzicht een voorbeeld voor anderen. Het onderzoek is gedegen uitgevoerd met heldere en concrete aanbevelingen. Door een juiste keuze en timing van het onderzoek werd het zeer actueel in de lokale context. De gesprekken met burgers maakte het geheel nog sterker. De Noordelijke Rekenkamer presenteerde een zeer goed en objectief rapport en een zeer proactieve werkwijze. Het onderzoek gaf uitstekende handvatten om de Provinciale Staten in positie te brengen. Het rapport is een schoolvoorbeeld van evidence based onderzoek waar anderen een voorbeeld aan kunnen nemen.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.