Skip to main content

Digitale Veiligheid – Controle op informatieveiligheid bij de gemeente

Gepubliceerd op:
maandag 24-11-2014
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Digitale Veiligheid – Controle op informatieveiligheid bij de gemeente

Informatieveiligheid staat meer nog dan voorheen in de belangstelling van gemeenten. De continuïteit van de (digitale) dienstverlening van de gemeente maar ook de privacy van burgers kan in het geding zijn. De gevolgen van inbreuken op informatieveiligheid kunnen zeer ernstig zijn. Ondertussen maken gemeenten in toenemende mate gebruik van gedigitaliseerde informatie en communicatie. Met de komst van nieuwe taken in het sociale domein zal deze digitalisering alleen maar toenemen.

Rekenkamer Den Haag heeft recent onderzoek gedaan naar informatieveiligheid. Uit dit onderzoek kwamen verschillende kwetsbaarheden naar voren in de beveiliging van ondermeer privacygevoelige informatie. De Haagse rekenkamer concludeerde dat het zicht en de grip op informatieveiligheid door de gemeenteraad onvoldoende was. Voor de Taskforce Bestuur & Informatie Dienstverlening (BID) en de

Rekenkamer Den Haag zijn de uitkomsten van dit onderzoek aanleiding bij alle lokale rekenkamers en rekenkamercommissies aandacht te vragen voor het onderwerp informatieveiligheid. In samenwerking hebben de Taskforce BID en de Rekenkamer Den Haag een notitie opgesteld over (onderzoek naar) informatieveiligheid. Tevens is een voorbeeldbrief opgesteld die rekenkamer(commissie)s aan de gemeenteraad kunt zenden. Hierin zijn vragen opgenomen waarmee rekenkamer(commissie)s het zicht op de staat van de informatieveiligheid en de grip hierop voor de raad kunt vergroten.

Lees de volledige documentatie >>>


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.