Skip to main content

Kamervragen Manon Fokke / Antwoorden Minister Plasterk

Gepubliceerd op:
woensdag 17-12-2014
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Kamervragen Manon Fokke / Antwoorden Minister Plasterk

In het antwoord op de vragen van Manon Fokke, gaf minister Plasterk aan dat er momenteel 26 gemeenten zijn met een slapende rekenkamer, waarvan er 15 structureel inactief zijn. Deze gemeenten zijn halverwege 2014 om ambtsbericht gevraagd. Gemeenten met een tijdelijk inactieve rekenkamer, bijvoorbeeld als gevolg van een (aanstaande) herindeling, hebben in een eerdere stadium aangegeven hun rekenkamer weer te willen activeren. In negen gevallen is dat inmiddels gebeurd.

In het antwoord op de vragen geeft de minister ook aan dat het toebedelen van budget aan rekenkamers tot de lokale autonomie behoort, maar dat hij desondanks toch een onderzoek laat uitvoeren hoeveel gemeenten het afgelopen jaar de budgetten voor hun rekenkamers hebben verminderd en met hoeveel. 

Lees het volledige artikel op Binnenlands Bestuur geschreven door Hans Bekkers >>

Het document met het antwoord op de vragen van Manon Fokke is in de NVRR bibliotheek gepubliceerd >>


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.