Skip to main content

Voorjaarscursus Rekenkameronderzoek 2015 (EUR-NVRR)

Gepubliceerd op:
woensdag 11-02-2015
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Voorjaarscursus Rekenkameronderzoek 2015 (EUR-NVRR)

Het verrichten van rekenkameronderzoek is een opgave waar alle gemeenten en provincies in Nederland op dit moment mee te maken hebben. De rol en betekenis van rekenkamers wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van het onderzoek dat wordt verricht. Er zijn al veel rekenkameronderzoeken gepubliceerd en deze werken op allerlei manieren door in het openbaar bestuur. De doorwerking van rekenkameronderzoek wordt het best gefaciliteerd door een onberispelijke kwaliteit van het onderzoek.

De postacademische cursus Rekenkameronderzoek wordt verzorgd door de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met de NVRR en is bedoeld om handvatten te bieden voor het opzetten en (laten) uitvoeren van kwalitatief hoogwaardig rekenkameronderzoek.

Wanneer

In april 2015 wordt de cursus voor de tiende keer georganiseerd. De vijfdaagse cursus wordt aangeboden in twee blokken van respectievelijk drie en twee dagen:

Woensdag 8 april, donderdag 9 april en vrijdag 10 april 2015

Woensdag 22 april en donderdag 23 april 2015

Voor wie

De cursus is een post academische opleiding en bedoeld voor hbo- en wo-afgestudeerden die beroepshalve betrokken zijn bij de organisatie en uitvoering van rekenkameronderzoeken op provinciaal en gemeentelijk niveau. De cursus is bedoeld voor voorzitters, secretarissen en leden van de rekenkamers en rekenkamercommissies. De cursus is uiteraard ook geschikt voor onderzoekers van provinciale en lokale rekenkamers en rekenkamers van waterschappen.

Inhoud

De cursus richt zich in het bijzonder op institutionele en methodisch-technische aspecten van rekenkameronderzoek. Naast de institutionele en methodisch-technische aspecten wordt aandacht besteed aan de doorwerking van rekenkameronderzoek. Het gaat dan in het bijzonder om de strategische meerwaarde van onderzoek, de bruikbaarheid en de mogelijke effecten van onderzoek.

Locatie

Erasmus Universiteit Rotterdam

Deelname en kosten

Het maximum aantal deelnemers aan deze cursus bedraagt 20. Dit om een goede interactie tussen docenten en cursisten, en cursisten onderling, te waarborgen. De kosten van de cursus, inclusief een reader, lesmateriaal en lunches bedragen € 1.900 (BTW vrijgesteld). Deelnemers aangesloten bij de NVRR krijgen een korting van 15%.

Meer informatie en het inschrijfformulier vindt u op de website van het Erasmus Universiteit Rotterdam.

 


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.