Skip to main content

Korte enquête over budgetten

Gepubliceerd op:
vrijdag 13-03-2015
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Korte enquête over budgetten

Eind 2014 hebben we aan onze leden een drietal drie vragen voorgelegd over de hoogte van het budget in 2014, in 2015 en of de decentralisatie heeft geleid tot verhoging van het budget.

Op het verzoek hebben 90 leden gereageerd. Daarvan heeft één lid aangegeven (nog) niet te weten wat het budget is voor 2015. Twee leden antwoorden in reactie op vraag 3 bevestigend. De antwoorden op vraag 1 en 2 laten zien dat er bij die twee leden ook sprake is van een substantiële stijging. Bij 12 andere leden is ook sprake van een stijging van het budget. Bij 9 daarvan is de stijging zo gering dat het waarschijnlijk een vorm van indexering is. Bij drie leden is sprake van een substantiële stijging die blijkbaar niet samenhangt met de 3D operatie. Een daling van het budget is te zien bij 12 leden en bij 63 blijft het budget gelijk.

Met een positieve blik kan je constateren dat bij 86,7 % van de leden die hebben gereageerd het budget overeind blijft of stijgt. Maar met een meer realistische bril moet de conclusie zijn dat bij 95% er sprake is van minstens een relatieve achteruitgang. We zullen als NVRR dit met nadruk onder de aandacht moeten brengen van onze stakeholders en ook via de media bij het publiek. De forse uitbreiding van taken van de gemeente vraagt ook om meer controle.  

Nieuwsuur heeft eind 2014 ook een onderzoek gehouden naar het budget van de rekenkamers. Ze hebben dat gedaan door vertegenwoordigers van gemeenten te vragen naar het budget voor het vormgeven van de rekenkamerfunctie. Op 25 januari is daar een uitzending aan gewijd. Op de website van Nieuwsuur zijn de resultaten en achtergrond informatie te vinden. Het is ook nog mogelijk om de uitzending nog te bekijken >>>.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.