Skip to main content

NVRR bestuur zoekt collega-bestuurders

Gepubliceerd op:
dinsdag 30-06-2015
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

NVRR bestuur zoekt collega-bestuurders

De NVRR wordt geleid door een vrijwilligersbestuur bestaande uit 7 leden. Binnen dit bestuur ontstaan per einde 2015 een tweetal vacatures. De huidige secretaris Wil Oosterveld heeft besloten na 7 jaar af te treden en bestuurder Elias de Haan zal niet opteren voor een laatste termijn. De vereniging is daarom op zoek naar een tweetal nieuwe bestuurders.

Gelet op de huidige samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar voorzitters van kleinere of samenwerkingsrekenkamer(commissie)s.

Meer informatie leest u in de profielschets


Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.