Skip to main content

Arno Visser benoemd tot President College Algemene Rekenkamer

Gepubliceerd op:
maandag 13-07-2015
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Arno Visser benoemd tot President College Algemene Rekenkamer

Arno Visser wordt President van het College van de Algemene Rekenkamer. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om hem voor benoeming voor te dragen. Hij volgt Saskia J. Stuiveling op die eind mei afscheid heeft genomen.

Arno is sinds 2012 lid van het College van de Algemene Rekenkamer en is eind 2013 gekozen als bestuurslid van de NVRR namens de AR. De benoeming tot President van het College van de Algemene Rekenkamer gaat in per 15 oktober 2015.

Bron: www.rijksoverheid.nl


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.