Skip to main content

Geen politiek bedrijven met de rekenkamers

Gepubliceerd op:
maandag 27-07-2015
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Geen politiek bedrijven met de rekenkamers

Zo luidt de titel van het betoog van Douwe Jan Elzinga op Binnenlandsbestuur.nl. Hij geeft aan dat het merendeel van de rekenkamers en commissies goed tot soms zeer goed functioneert . Een groot aantal echter kent problemen en dat zijn volgens hem niet alleen de slapende rekenkamer, die helemaal niets doen. 

Het fenomeen slapende rekenkamer is hem een doorn in het oog en hij vindt het dan ook onacceptabel dat de minister van Binnenlandse Zaken dit zo lang op zijn beloop laat. De Gemeentewet kent immers een verplichte instelling en bij niet functioneren is er de plicht tot interventie. Daarbij hoort tevens een beslissing nemen over de financiering van de rekenkamers. Want een interventie die niet wordt gevolgd door het beschikbaar stellen van budget heeft natuurlijk nauwelijks enige zin, volgens Elzinga.

Dat niet iedereen hetzelfde denkt over de rekenkamerfunctie blijkt wel op de commentaren op het artikel.

Lees het volledige artikel op binnenlandsbestuur.nl >>

 

Bron: Binennlands Bestuur

Datum oorspronkelijke publicatie: 3 juli 2015


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.