Skip to main content

Samenwerkingsdag AR-NVRR: terugblik op een bijzondere expeditie!

Gepubliceerd op:
donderdag 01-10-2015
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Samenwerkingsdag AR-NVRR: terugblik op een bijzondere expeditie!

Ervaren expeditieleiders, spanning, bare weersomstandigheden, tijdsdruk, wisselende teamsamenstelling. Alle elementen van een ware expeditie waren aanwezig tijdens de samenwerkingsdag van de AR en de NVRR op 17 september.

Maar liefst 260 collega’s van lokale, provinciale en waterschapsrekenkamer(commissie)s en de Algemene Rekenkamer hebben zich een dag lang gebogen over opdrachten rondom zes thema’s, waaronder burgerparticipatie, true value en kwaliteit. Dit deden zij in kleine teams, met als uiteindelijk doel: de top halen met hun pitch van de opdracht!

Een goede voorbereiding is essentieel voor een geslaagde expeditie. De dag startte dan ook met een aantal ‘expeditielessen voor succes’ door Wilco van Rooijen, zoals: wees concreet in het gezamenlijke doel en visie en werk daarbij onafhankelijk en toch samen.  Lessen die gelijk in de praktijk werden gebracht, want uiteindelijk wilde elk team natuurlijk de winnende pitch hebben! De verschillende workshops en de externe experts leverden daar volop inspiratie voor. Er werd druk gewerkt aan beeldmateriaal in de workshop visual harvesting, meer geleerd over de methodiek van true value, geoefend met pitchen en met elkaar gedeeld hoe de formele besluitvorming kan worden beïnvloed. Maar, bovenal werd er in de groepen van elkaar geleerd, als rekenkamer(commissie)s onderling.

Na alle mooie en creatieve pitches was het voor de juryleden nog een hele opgave om voor elk thema tot een winnaar te komen. Nog lastiger was het vervolgens voor Arno Visser en Gerrit Hagelstein om uit de zes winnaars díe pitch te kiezen, waarvoor zij zich in het NVRR-bestuur hard gaan maken. Dat is de pitch van team K2 geworden met het voorstel voor een nationale jeugdspotdag. Eén dag waarop de héle rekenkamergemeenschap wordt ingezet om inzicht te krijgen in de effecten van de nieuwe jeugdzorg. In de komende weken wordt dit voorstel verder uitgewerkt, zodat een concreet plan van aanpak aan het NVRR-bestuur kan worden voorgelegd.

Het NVRR bestuur bespreekt in haar vergadering van 19 oktober op welke wijze het prijswinnende idee ten uitvoer kan worden gebracht. De bedenkers van het idee worden daar nauw bij betrokken. De nationale jeugdspotdag wordt zonder twijfel een leerzame en interessante nieuwe expeditie. De NVRR hoopt dat veel leden van de rekenkamergemeenschap de te formuleren uitdaging op dat moment aan willen gaan.

Wilt u nog eens terugblikken op de dag? Kijk dan naar het visuele verslag, gemaakt door Elco van Staveren.


Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.