Skip to main content

In memoriam Leo Markensteijn

Gepubliceerd op:
maandag 11-01-2016
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

In memoriam Leo Markensteijn

In de eerste week van dit nieuwe jaar is onze oud voorzitter Leo Markensteijn  overleden aan een hartstilstand. Leo heeft tot zijn overlijden thuis kunnen wonen, hetgeen niet vanzelfsprekend was sinds bij hem in 2014 ALS is vastgesteld.

Leo is voorzitter van onze vereniging geweest van 2010 tot en met 2014. Toen zijn herverkiezing begin 2014 aan de orde kwam wilde hij zich niet herkiesbaar stellen maar zachtjes aan meer tijd voor de familie vrij maken.

Onder voorzitterschap van Leo is in onze jonge vereniging een begin gemaakt met de verdere professionalisering. De jonge jaren van oprichting en wat daar bij komt kijken, werden ingeruild voor een blik op de langere

 termijn met meer contacten van onze vereniging met zijn omgeving en met het aanbrengen van groeiende structuur in onze eigen werkzaamheden. Daarbij toonde Leo zich een rustige denker (strateeg) op de achtergrond die de verschillende initiatieven waardeerde en ruimte gaf voor deze ontwikkeling. De eigenschap van Leo om zich niet zozeer te (willen) profileren maar mensen voor zich in te nemen en in de opvolgende contacten te laten merken dat ook hij wist ‘waar het over ging’ paste daar erg goed bij.

Als bestuur herdenken wij Leo als aimabel mens en invoelend en verbindend voorzitter. Wij wensen familie, vrienden en naasten sterkte met het verwerken van dit verlies.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.