Skip to main content

NVRR Jaarcongres 2016 op 15 april

Gepubliceerd op:
maandag 01-02-2016
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

NVRR Jaarcongres 2016 op 15 april

Reserveer vrijdag 15 april in de agenda voor het jaarcongres van de NVRR in de Buitensociëteit te Zwolle. Voorafgaand aan het congres vindt de ALV plaats.

We hebben dit jaar geen overkoepelend thema voor het jaarcongres, maar wel veel interactie tijdens de lezingen van de keynote speakers, de workshops, de lunch, de pauzes en de borrel.

Onze eerste keynote speaker gaat in op de wijzigingen in BBV en accountantscontrole, zoals voorgesteld door de commissie Depla. De nadruk in deze lezing ligt niet op de techniek van de voorstellen, maar wel op wat deze voorstellen betekenen voor transparantie en verantwoording en de rol van rekenkamer(commissie)s in de zogenoemde ‘controletoren(s)’ rond decentrale overheden.

De tweede keynote speaker is nog onder voorbehoud. Deze zal moderne en meer democratische vormen van toezicht behandelen. De overheid en diens adviseurs scheppen hoge verwachtingen met termen als ‘participatiemaatschappij’ en ‘doe-democratie’. Er wordt veel verwacht van de burger, maar deze verwacht daarvoor ook wat terug van de overheid. Onder andere in het ‘horizontale’ toezicht, en wat betekent dat voor de functie van de rekenkamer?

De interactie met de zaal tijdens het plenaire ochtend- en middagdeel zal door dagvoorzitter Ina Middelkamp worden begeleid.

In twee rondes workshops zal interactie en ‘werken’ vorm krijgen. Gepland zijn onderwerpen als monitoring in het sociale domein, benchmarkinstrumenten, de controlerende rol van de raad in de participatiesamenleving en het kwaliteitsbeleid van de NVRR in een nieuwe jas. Het motto in de workshops zal zijn dat rekenkamer(commissie)s al doende leren van en met elkaar.

Meer informatie over het congres en de workshop vindt u hier >>


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.