Skip to main content

TSD roept gemeenten op de lokale rekenkamer(-functie) in te richten

Gepubliceerd op:
dinsdag 29-03-2016
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

TSD roept gemeenten op de lokale rekenkamer(-functie) in te richten

Op 25 februari publiceerde de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) de Vierde rapportage TDS: Eén Sociaal domein.

Hierin constateert TDS dat gemeenten midden in het proces zitten om ruimte af te tasten, om verbindingen te leggen, om alle instrumenten die lokaal beschikbaar zijn en die burgers ondersteunen bij het oplossen van belemmeringen, in een logisch verband te brengen. Bezig dus met het verkennen en inrichten van dat éne sociaal domein. Dit proces moet de ruimte krijgen en mag niet worden beknot door evaluaties op deelterreinen of door de agenda van een Tweede Kamercommissie. De boodschap van deze vierde rapportage is dan ook: Er is één sociaal domein! Handel daarnaar

De TSD is van mening dat  de ‘stelselvragen’ – in hoeverre burgers daadwerkelijk zorg en ondersteuning van voldoende kwaliteit ontvangen – in de eerste plaats op lokaal niveau gesteld en beantwoord moeten worden. Daarbij zou het uitgangspunt voor de toetsing het (integraal) gemeentelijk kader en de gemeentelijke aansturing moeten zijn. Niet omdat dit is ingegeven door de wet, maar omdat het aansluit bij de doelstellingen van de decentralisaties.

De gemeenteraad heeft een belangrijke taak, die naar mening van TSD nog onvoldoende wordt ingevuld. In dat kader roept TSD gemeenten op de lokale rekenkamer(-functie) in te richten, met een heldere opdracht, ter ondersteuning van goed toezicht in het sociaal domein.

Lees het volledige rapport >>>


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.