Skip to main content

Nieuwe duo voorzitter Landelijke Kenniskring

Gepubliceerd op:
zondag 03-04-2016
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Nieuwe duo voorzitter Landelijke Kenniskring

Nico Op de Laak is onlangs aangetreden als duo-voorzitter van de Landelijke Kenniskring. Hij vervangt Ronald Hoekstra die een andere baan heeft aangenomen.

De voorzitters van de Landelijke Kenniskring zijn nu Nico Op de Laak en Tineke van den Biggelaar. De Kenniskring heeft als doel kennisdeling tussen rekenkamer(commissie)s, collegiale uitwisseling en onderlinge afstemming.

De volgende bijeenkomst van de Kenniskring vindt plaats op 15 september a.s. vanaf 10.00 uur in Utrecht.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.