Skip to main content

De VAR verdwijnt per 1 mei 2016

Gepubliceerd op:
donderdag 21-04-2016
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

De VAR verdwijnt per 1 mei 2016

De VAR gaat verdwijnen per 1 mei 2016. Opdrachtnemers kunnen dan geen VAR meer aanvragen. In plaats van een VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers modelovereenkomsten gebruiken.

In plaats van een VAR kunt u nu modelovereenkomsten gebruiken. Een modelovereenkomst biedt u en uw opdrachtgevers duidelijkheid en zekerheid. Als gewerkt wordt volgens de overeenkomst, is er geen sprake van loondienst en hoeft uw opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. U bent dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). Bij werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid krijgt u dus geen uitkering. Een modelovereenkomst zegt echter niets over hoe de belastingdienst de inkomsten van de opdrachtgever beoordeelt. Dat gebeurt pas bij de aangifte inkomstenbelasting. Werken met een modelovereenkomst zegt alleen iets over de loonheffing en niets over het ondernemerschap van de opdrachtnemer! Omdat de toets pas achteraf plaatsvindt moet de opdrachtgever extra alert zijn, wordt geconstateerd dat de arbiedsrelatie achteraf toch als dienstverband wordt gekwalificeerd, moet de opdrachtgever premies betalen en de boete. Dat mag niet contractueel vooraf op de opdrachtnemer worden afgewenteld. Iemand die werk doet dat ook door anderen in de organisatie in loondienst wordt gedaan kan al snel als dienstverband worden aangemerkt ook al werkt en handelt u conform de overeenkomst.

In het filmpje van de belastingdienst meer over het verdwijnen van de VAR. Op de site van de belastingdienst meer over het handhavingskader en getoetste modelovereenkomsten.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.