Skip to main content

Gevraagd: meedenker/meewerker aan nationale Spotdag

Gepubliceerd op:
maandag 02-05-2016
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Gevraagd: meedenker/meewerker aan nationale Spotdag

Bij het recente NVRR-congres zijn er in de workshop Spotdag ideeën gegenereerd voor de nationale Spotdag.

Op deze dag gaan zoveel mogelijk rekenkamers op pad om een bepaald vraagstuk in beeld te brengen en zo een landelijk beeld van dat vraagstuk te geven. Vergelijk het maar met de nationale Vogelteldag. Vorig jaar is daarvoor bij de Samenwerkingsdag het onderwerp ‘’De staat van de jeugdzorg’’ uitgekozen. In de uitwerking daarvan liep de voorbereidingsgroep tegen een aantal methodologische problemen aan, waaronder de privacyregelgeving.

Uit de recente workshop zijn vier nieuwe onderwerpen naar voren gekomen:

  1. Digioverheid;
  2. Duurzaamheid;
  3. Zwerfafval en
  4. Verkeersborden.

Het uit te werken onderwerp moet aan verschillende criteria voldoen. Zo moet het de rekenkamergemeenschap in staat stellen in korte tijd (1 dagdeel of 1 dag) een onderwerp in beeld te brengen. Verder moet het onderwerp relevant zijn, toegevoegde waarde leveren en onderzoekbaar en haalbaar zijn.

Op basis het besluit van het NVRR-bestuur wordt nu in eerste instantie het onderwerp Digioverheid uitgewerkt.

Bij deze uitwerking hebben wij de hulp, kennis en kunde nodig van leden van de rekenkamergemeenschap. Dat zal naar schatting zo’n 2 dagen tijd kosten. Om op tempo te blijven, willen we belangstellenden graag vragen hun belangstelling zo snel mogelijk bekend te maken. Op basis van deze uitwerking besluit het Nvrr-bestuur op 13 juni over het onderwerp. De uitvoering van het onderzoek is dan in september (in vast, voorbereid format voor elke rekenkamer) en de resultaten worden in oktober op de Samenwerkingsdag bekend gemaakt.

Informatie en aanmelding graag (vóór 10 mei 2016) per mail bij Monique Mol 


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.