VAR vervangen door de DBA

Gepubliceerd op:
zondag 01-05-2016
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Dit betreft een nieuwsbericht van 6 november 2020.

De informatie in dit nieuwsbericht kan inmiddels verlopen of herzien zijn. Raadpleeg indien nodig andere bronnen.

VAR vervangen door de DBA

Zodra iemand wordt benoemd in een Rekenkamer of Rekenkamercommissie ontstaat een relatie. Aangezien daar geld mee gepaard gaat is ook de fiscus in de relatie geïnteresseerd. Duidelijk is dat er geen hiërarchische relatie is met het orgaan waar de rekenkamer(commissie) zijn diensten aan verleend en net zo duidelijk is dat de leden van de rekenkamer(commissie) wel een periodiek betaling ontvangen van dat orgaan. Soms gaat de betaling rechtstreeks naar het lid, soms via zijn of haar zzp-bedrijfje en soms via een nog andere vorm. In geval  van het ZZP bedrijfje kon, om voor het orgaan duidelijk te maken dat het lid zelf voorziet in het betalen van werkgeverslasten, in het verleden een zogenoemde VAR verklaring (verklaring arbeidsrelatie) worden aangevraagd. Die mogelijkheid vervalt onder de nieuwe wetgeving (wet DBA). Deze wet gaat in op 1 mei 2016. Tot 1 april 2017 is een overgangsjaar waarin de fiscus niet strak gaat handhaven.

Onder de wet DBA wordt gewerkt met zogenoemde modelovereenkomsten. Het bestuur vraagt zich af of deze modelovereenkomsten (althans één) de situatie van rekenkamer(commissie)leden wel voldoende recht doen. Daar proberen we nu langs verschillende wegen duidelijkheid over te krijgen want wachten of die duidelijkheid alsnog ontstaat is onverstandig. We sluiten daarbij niet uit dat in rechtsreeks contact met de fiscus een ‘eigen’ modelovereenkomst de beste oplossing zal blijken te zijn.

Zodra wij de gewenste duidelijkheid hebben zullen we dat communiceren. 

Meer informatie leest u op de site van de belastingdienst >>

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.